Fernando Serna

Fernando Serna

Fernando Serna, coordinador de CAISS en la DP del INSS de Santa Cruz de Tenerife